Skip to content

Category: Vuelidate

Vuelidate – Hướng dẫn Input Validator cho Vuejs

Vuelidate là một thư viện hỗ trợ cho Vue 2.0 & 3.0 kiểm tra form input, đồng thời cung cấp cách thức hiển thị lỗi (yêu cầu) một cách trực quan nhất.

So với đối thủ của nó VeeValidate – cũng là một input validator & display errors thì theo cảm nhận cá nhân : Vuelidate đơn giản hơn hẳn về cách hoạt động cũng như rất dễ dàng có thể tìm hiểu trong vài phút đọc document

Dưới đây là cách sử dụng Vuelidate đi với Vue 3.0 chưa được hỗ trợ hoàn toàn (*hi vọng có thể update post này trong tương lai :)) )