Skip to content

Tag: code template

Mẫu code sẵn cho những trường hợp cố định

Đã được test và chạy thử thành công

Phù hợp cho việc copy paste, nhưng sẽ không có giải thích cách hoạt động của code

Firebase – Authentication (Code Template)

Firebase Authentication là cloud service cung cấp cho chúng ta chức năng quản lý đăng ký, đăng nhập, cũng như phân quyền rất chi là tiện lợi

So với việc tự implement thì việc sử dụng service này của Google hoàn toàn biến ứng dụng của bạn thành một con thú mà bạn chẳng cần phải động tay chân gì nhiều cả

Bài viết này sẽ chứa toàn là code dành cho ~ người nào đã biết về Firebase Authentication và muốn có resource để look up nhanh

Vuelidate – Hướng dẫn Input Validator cho Vuejs

Vuelidate là một thư viện hỗ trợ cho Vue 2.0 & 3.0 kiểm tra form input, đồng thời cung cấp cách thức hiển thị lỗi (yêu cầu) một cách trực quan nhất.

So với đối thủ của nó VeeValidate – cũng là một input validator & display errors thì theo cảm nhận cá nhân : Vuelidate đơn giản hơn hẳn về cách hoạt động cũng như rất dễ dàng có thể tìm hiểu trong vài phút đọc document

Dưới đây là cách sử dụng Vuelidate đi với Vue 3.0 chưa được hỗ trợ hoàn toàn (*hi vọng có thể update post này trong tương lai :)) )

Javascript – Ôn lại tất cả trong 5 phút

Hai hề lô ! Là Jungtin đây <3 Trước khi đi vào bài viết thì tôi muốn bạn biết rằng bài viết này là dành cho những ai đã học Javascript và đã quên sẽ dùng bài này như API để tham khảo

Nói chung là dành cho tui đó mọi người :))

Trong đây không cover đầy đủ hết những gì cần thiết nên biết về Javascript và chỉ lưu những gì mà tôi hay quên. Tôi để hết vào đây để nhắc nhở mình ấy mà :))