Skip to content

Tag: firebase

Firebase – Authentication (Code Template)

Firebase Authentication là cloud service cung cấp cho chúng ta chức năng quản lý đăng ký, đăng nhập, cũng như phân quyền rất chi là tiện lợi

So với việc tự implement thì việc sử dụng service này của Google hoàn toàn biến ứng dụng của bạn thành một con thú mà bạn chẳng cần phải động tay chân gì nhiều cả

Bài viết này sẽ chứa toàn là code dành cho ~ người nào đã biết về Firebase Authentication và muốn có resource để look up nhanh