Skip to content

Tag: v-show

VueCore – Hiểu các directives trong 15 phút (Phần 2)

Nếu bạn muốn hiểu rõ hãy tham khảo ~ resources này :

*100% chỉ cần xem kỹ 2 course này là làm trùm cmnl


Ở phần 1, chúng ta đã tiềm hiểu sơ về cách hiển thị nội dung với v-text hoặc {{ mustache }} , gán giá trị từ data với v-bind v.v.

Hôm nay ta sẽ tìm hiểu cách ẩn / hiển theo điều kiện & tìm hiểu sự khác nhau giữa v-show & v-if