Skip to content

VueCore – v-model ở Vue 3 không chỉ tiện mà còn là nghệ thuật

Vue cung cấp cho chúng ta cách để có thể binding (trao đổi) thông tin 2 chiều (bi-direction) một cách nhanh chóng

Bây giờ Vue 3 còn nâng cấp nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết !

<MyStudentCmp 
  v-model:studentName="studentName"
  v-model:studentAge.number="studentAge"
></MyStudentCmp>

Thấy cái gì không ????? Sử dụng v-model trên Component ? à ừ đã dùng ở Vue 2 rồi nhưng 2 v-model trên 1 component ! Excuse miii??

Đúng rồi đó ! Cùng tìm hiểu cách sử dụng v-model 1 cách chuẩn chỉnh nhất nhé <3


Contents

  Multiple model value (nhiều giá trị trên 1 component)

  Ở đây mình sử dụng hình của Vue Mastery để mng dễ hiểu nhé !

  vuejs v-model vue3

  Chắc chắn là ta vẫn có thể sử dụng cú pháp cũ v-model cho Vue 3

  Nhưng nếu ta muốn sử dụng nhiều v-model cùng lúc –> hãy dùng v-model:modelValue

  *modelValue là là tên bạn tự đặt (có thể là : studentName, age, email v.v.)

  Sau đó ta cần phải applied effect lên <input> tag mà ta mong muốn bằng cách đính :value & @input lên thẻ

  :value="modelValue : là giá trị prop bạn nhận từ Parent (*trong hình này : :value=”myInput”)

  @input : ta sẽ set $emit để thông báo lên parent khi nào giá trị thay đổi

  Đọc thêm : $emit là gì ???

  Hãy nhìn vào cú pháp khi $emit : $emit('update:modelValue', _value_)

  “update” là cú pháp quy định nhé ! nó trỏ thẳng đến v-model

  Code Template

  <template>
   <MyStudentCmp 
    v-model:studentName="studentName"
    v-model:studentAge="studentAge"
   ></MyStudentCmp>
   <hr>
   <p>Student Name : {{ studentName }}</p>
   <p>Student Age : {{ studentAge }}</p>
  </template>
  
  
  
  <script>
  import MyStudentCmp from '@/components/MyStudentCmp.vue';
  export default {
   components: {
    MyStudentCmp
   },
   data() {
    return {
     studentName: "Trung Thinh",
     studentAge: 19
   }
  };
  </script>
  
  // Parent Side
  <template>
  
   <label for="name">Name</label>
   <input type="text" id="name" 
    :value="studentName" 
    @input="$emit('update:studentName', $event.target.value)">
  
   <label for="age">Age</label>
   <input type="text" id="age" 
    :value="studentAge" 
    @input="$emit('update:studentAge', $event.target.value)">
  
  </template>
  
  <script>
  export default {
    props: ["studentName", "studentAge"]
  }
  </script>

  Kết quả

  v-model result

  *Rất Chú ý ở đây : nếu thay đổi age : 19 -> 25 => thì 25 nhận về là String chứ không phải Number

  Nói có sách mách có chứng

  <p>Student Age : {{ !!(typeof studentAge === 'number') }}</p>

  Kết quả

  v-model not number

  Vậy bây giờ làm sao ????

  Bình tĩnh, bình tĩnh. . . :)))

  Nhớ các Modifiers dành cho v-model không ?

  • .lazy
  • .number
  • .capitalize
  • .trim

  Ừa ! Cái này nè ! Nhưng mà nói trước là xài không được đâu !

  Thử đi :

  <MyStudentCmp 
    v-model:studentAge.number="studentAge"
  ></MyStudentCmp>
  *Lưu ý là modifier bắt buộc nằm sau modelValue nhá -_-

  v-model Modifiers

  Thôi không mất thời gian nữa ! Nhìn hình trước đi rồi giải thích sau nhé

  vue mastery v-model modifier

  Sau khi thêm modifiers –> ta có behind the scene ()

  Vue sẽ tự động thêm cho ta Prop riêng dành riêng cho Modifier

  Như này …

  Lúc đầu nếu không có Modifier –> nó sẽ rỗng

  Khi mà ta thêm Modifier vào

  Với Prop này –> ta có thể check xem modifier nào đã được thêm vào !!!

  vd : this.salutationModifiers === true ?

  Tới đây ổn chưa ??

  Tận dụng Modifier Props

  <template>
  
    <input type="text"
        :value="modelValue"
        @input="emitValue">
  
  </template>
  
  <script>
  export default {
   props: {
    modelValue: String,
    modelModifiers: {
     default: () => ({}),
    },
   },
   methods: {
    emitValue(e) {
     let value = e.target.value;
     if (this.modelModifiers.capitalize) {
      value = value.charAt(0).toUpperCase() + value.slice(1);
     }
     this.$emit("update:modelValue", value);
    },
   },
  };
  </script>

  Sau khi check xem nếu có modifier : capitalize –> $emit giá trị được capitalized manually (bằng tay)

  Cũng chẳng biết nếu mà xài .lazy modifier thì xử lý kiểu gì nữa :)))

  Kết bài nào !

  Vậy là ta đã hiểu được cách sử dụng v-model một cách hoàn thiện rồi đó :))

  Cám ơn vì đã đọc bài viết nhé ! Nếu mà có ý kiến gì thì cứ phản ảnh bên dưới nhé mng

  Hãy cho Thịnh 1 Like 1 Share nhé mng ! Nó ý nghĩa rất nhiều với Thịnh đó <3

  http://34.129.206.227/vuejs-component-giao-tiep-voi-nhau-nhu-the-nao/
  http://34.129.206.227/vuejs-non-prop-attributes/
  Published inDành cho mọi ngườiVue Core

  Be First to Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *